dokter rik sauwens

Ik heb een zeer breed interesseveld: van baby tot 100-jarige, van kop tot teen, van dik tot dun, van zwart tot wit.

Behandelen en wegnemen van huidletsels is een hobby binnen mijn werk.

Ik ben een voorstander van een sterke eerste lijn in combinatie met een goede samenwerking met de tweede lijn. Dus wij kunnen als huisarts veel aan, en als wij het niet weten kunnen we u snel op de juiste plek bij de specialist krijgen.

We gaan eerst voor levensstijlaanpassingen, dan pas voor medicatie. Dat wilt dus zeggen dat we samen op weg moeten gaan!

Ik heb extra aandacht voor voorafgaande zorgplanning, open communicatie rondom levenseinde, palliatieve zorg en euthanasie. Daarenboven ben ik ook leifarts.