De covidvaccinatie zal plaats vinden van 18 september tem 31 oktober in Praktijk ZesA voor de risicopopulatie. Er is momenteel één vaccin in gebruik van biontech/pfizer, Omicron XBB.

Hieronder vindt u een lijst van de risicopopulatie die we aanraden om zich te laten vaccineren tegen Covid-19:

Groep 1:

Mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van de ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden)
Alle 65 +’ers
Personen die in een instelling voor langdurige zorg of verpleeghuis wonen
Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2
Alle personen van 18 jaar of ouder die lijden aan een onderliggende chronische aandoening
Alle kinderen met ernstige chronische aandoeningen (die de nierfunctie, het maag-darmkanaal, het hart- en vaatstelsel, de
ademhaling of de neurologische gezondheid aantasten)
Alle personen met een verstandelijke beperking zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornissen
Alle personen met een zeldzame ziekte (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of
immunologische stoornissen)
Alle personen met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling


Groep 2:

Alle personen werkzaam in de gezondheidszorg (binnen en buiten zorginstellingen)


Groep 3:

Alle personen die in hetzelfde huishouden wonen (de cocoonvaccinatiestrategie) als ernstige en zeer ernstige immuungecompromitteerde patiënten