Het stijgend aantal mensen met chronische ziekten en complexe ondersteuningsnoden vergroot de druk op de huisartsenpraktijk. Daarenboven zullen de komende periode een aantal artsen van de “oude” garde op pensioen gaan.  Om de toegankelijkheid tot de praktijk voor ieder te kunnen blijven bieden en tevens om te kunnen blijven inzetten op de kwaliteit van zorg in de praktijk, hebben we besloten om samen te werken met een praktijkverpleegkundige.

Saskia is onze praktijkverpleegkundige die de artsen zal bijstaan in de dagelijkse praktijkvoering. Ze zal technische handelingen doen zoals bloedafnames, ecg’s en spirometries. Daarnaast zal ze ons ondersteunen in de chronische zorg van hartfalen, suikerziekte, chronische bronchitis, nierfalen… Ze zal ook een stukje van de preventieve zorg mee helpen coördineren.

Saskia is een ervaren IZ verpleegkundige die zich momenteel verder bijschoolt als verpleegkundige in de huisartsenpraktijk, VIHP.